MM BROKERS - poisťovací maklér  

Naša spoločnosť je odborným a nezávislým poradcom svojho klienta v oblasti riadenia rizík a poistenia. Na základe poverenia klienta a s ohľadom na jeho špecifické potreby identifikuje riziká a navrhuje spôsob ich krytia.
MM BROKERS pôsobí na trhu nezávisle, ako podriadený finančný agent INSIA SK s.r.o., so sídlom Laurinská 3, 811 01 Bratislava, IČO: 45 660 891 a nie je majetkovo a kapitálovo vzájomne prepojená so žiadnou poisťovňou pôsobiacou na trhu.

Čo môžeme pre Vás urobiť

Na základe Zákona 186/2009 Zz vykonávame sprostredkovanie poistenia na základe povolenia NBS, registračné číslo: 239517, pričom v skutočnosti vykonávame:

  • predkladanie ponúk na uzavretie poistnej zmluvy, uzavieranie poistnej zmluvy a vykonávanie ďalších činností smerujúcich k uzavretiu alebo k zmene poistnej zmluvy,
  • poskytovanie odbornej pomoci, informácií a odporúčaní klientovi na účely uzavretia,
    zmeny alebo ukončenia poistnej zmluvy,
  • spoluprácu pri likvidácii poistných udalostí,
  • zisťovanie, hodnotenie a spracovávanie nestranných analýz poistného rizika,
  • spolupráca pri správe poistnej zmluvy, poskytovanie odborného poradenstva v oblasti poisťovníctva počas celej doby trvania zmluvy.
 

Hlavná stránka | Služby | O nás | Riziká a druhy poistenia | Partneri | Užitočné odkazy | Poistná udalosť | Kontakt

Copyright © MM BROKERS s.r.o.