Užitočné odkazy  

Slovenská asociácia poisťovní
www.slaspo.sk
Slovenská kancelária poistiteľov
www.skp.sk
Národná banka Slovenska - register
https://subjekty.nbs.sk/?aa=select_sector&bb=6&cc=&qq=
Obchodný register firiem
www.orsr.sk
Živnostenský register
www.zrsr.sk

 

Hlavná stránka | Služby | O nás | Riziká a druhy poistenia | Partneri | Užitočné odkazy | Poistná udalosť | Kontakt

Copyright © MM BROKERS s.r.o.