MM BROKERS  


     Našim cieľom je poskytnúť klientom ten najlepší servis založený na individuálnom prístupe, odbornosti a komplexnosti poskytovaných služieb, pričom si ceníme dôveru, ktorú nám klient vyslovil.

     Spoločnosť s ručením obmedzeným MM BROKERS bola zaregistrovaná dňa 29.6.1998 Okresným súdom Bratislava I., vložkou číslo 17636/B.

     Na základe tejto registrácie jej bola Ministerstvom Financií SR dňa 25.8.1998 pod číslom 15571/98-94 povolená sprostredkovateľská činnosť v prospech poisťovní oprávnených podnikať na území Slovenskej republiky.

     Dňa 25.3.2003 bolo udelené spoločnosti v duchu legislatívnej zmeny v zmysle § 13 zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve povolenie na vykonávanie sprostredkovania poistenia pod číslom GRUFT-125/2003/PMPO.

     Ďalšia legislatívna zmena bola na základe zákona 186 / 2009 Z. z. Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve. Nové povolenie NBS malo č. OPK-16881/2008 a registračné číslo: 85700.

     V rámci našej neustálej snahy o zlepšenie poskytovaných služieb sme sa stali odo dňa 16.07.2018 nezávislími členmi siete INSIA, čo nám umožnilo zabezpečiť veľmi širokú a komplexnú ponuku poistenia. Stali sme sa súčasťou projektu, ktorý má 25 rokov skúseností na trhu a je 8 rokov v rade jednou z najrýchlejšie rastúcich spoločností v strednej Európe. INSIA SK s.r.o. je súčasťou koncernu Marsh & McLennan Companies, prednej medzinárodnej spoločnosti s ročnými príjmami presahujúcimi 12 miliárd dolárov. Zápis pod reg. číslom: 239517 je možné si overiť na internetovej stránke NBS: https://regfap.nbs.sk/search.php

     MM BROKERS s.r.o. má ako člen siete INSIA poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri sprostredkovaní poistenia, a to s limitom poistného plnenia 200 mil. Kč.

     Naši riadiaci pracovníci majú dlhoročné skúsenosti z pôsobenia vo vrcholových funkciách niekoľkých poisťovní (Allianz, Slovenská poisťovňa, Kooperativa a.i.) rovnako tak v oblasti maklérskych spoločností.

     Dnes spolupracujeme so všetkými dôležitými poisťovňami pôsobiacimi na slovenskom poistnom trhu a obsluhujeme viac ako 500 spokojných klientov, ako právnických tak aj fyzických osôb (podnikateľov). K tomu nám napomáha aj spolupráca s odborníkmi z oblasti práva v prípade náročnejších právnych problémov.


 

Hlavná stránka | Služby | O nás | Riziká a druhy poistenia | Partneri | Užitočné odkazy | Poistná udalosť | Kontakt

Copyright © MM BROKERS s.r.o.