Partneri a adresy

 

AEGON Hungary Composite Insurance Closed Company Limited by Shares, pobočka poisťovne z iného členského štátu
adresa: Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava
AEGON Životná poisťovňa, a.s.
adresa: Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava
Agra poistovňa,, organizačná zložka poisťovne Die Österreichische Hagelversicherung V VaG
adresa: Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
adresa: Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
Atradius Credit Insurance N.V., pobočka poisťovne z iného členského štátu
adresa: Rajská 7, 811 08 Bratislava
AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
adresa: Kolárska 6, 811 06 Bratislava
AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
adresa: Kolárska 6, 811 06 Bratislava
Basler Sachversicherungs-AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu
adresa: Námestie SNP 15, 811 03 Bratislava
Basler Lebensversicherungs-AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu
adresa: Námestie SNP 15, 811 03 Bratislava
Compagnie francaise d´assurance pour le commerce extérieur, pobočka poisťovne z iného členského štátu
adresa: Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu
adresa: Moldavská cesta 8 B, P.O.Box E-50, 042 80 Košice
Credendo - Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
adresa: Mostová 2, 811 02 Bratislava
ČSOB poisťovňa a.s.
adresa: Žižkova 11, 811 02 Bratislava
EULER HERMES SA., pobočka poisťovne z iného členského štátu
adresa: Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
adresa: Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.,odštepný závod Genertel
adresa: Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
Groupama poisťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
adresa: Miletičova 21, 821 08 Bratislava
HDI Versicherung AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu
adresa: Obchodná 2, 811 06 Bratislava
INTER PARTNER ASSISTANCE, člen skupiny AXA
adresa:
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
adresa: Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
adresa: Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
MetLife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu
adresa: Pribinova 10, 811 09 Bratislava
MSIG insurance Europe AG
adresa: Štúrova 11, 811 02 Bratislava
NN Životná poisťovňa, a.s.
adresa: Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava
Poštová poisťovňa, a. s.
adresa: Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava
Starr Underwriting Agents Limited Slovakia, organizačná zložka
adresa: Panenská 5, 811 03 Bratislava
Union poisťovňa, a.s.
adresa: Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava
UNIQA poisťovňa, a.s.
adresa: Lazaretská 15, 820 07 Bratislava
Wüstenrot poisťovňa a.s.
adresa: Karadžičova 17, 811 09 Bratislava

 

Hlavná stránka | Služby | O nás | Riziká a druhy poistenia | Partneri | Užitočné odkazy | Poistná udalosť | Kontakt

Copyright © MM BROKERS s.r.o.