Ak máte škodu na aute - tlačivá

 

DOLEŽITÉ UPOZORNENIA:
Pri dopravnej nehode je potrebné volať políciu ak nastane niektorá z týchto situácií: sa usmrtí alebo zraní osoba, sa poškodí cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie, uniknú nebezpečné veci, vznikne hmotná škoda zrejme prevyšujúca 3990 €; alebo ak je vodič zúčastneného vozidla pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, ak sa účastníci škodovej udalosti nedohodli na jej zavinení, alebo ak účastník škodovej udalosti nesplní jednu z nasledovných povinností: bezodkladne zastaviť vozidlo, preukázať svoju totožnosť inému účastníkovi škodovej udalosti, poskytnúť údaje o poistení vozidla, zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky a urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky. Inak stačí vyplňiť tlačivo Správa o nehode. Toto zodpovedá modelu vytvorenému Európskou asociáciou poisťovní - Comité Européen des Assurances (CEA). Ak má aj druhý účastník nehody toto tlačivo, ale v inom jazyku, sú tieto tlačivá rovnaké. Účastník nehody si môže jeho obsah bod po bode na základe svojho tlačiva preložiť. Ak ste spôsobili škodu prevádzkou svojho vozidla ohláste poistnú udalosť písomne vo svojej poisťovni do 15 dní odo dňa poistnej udalosti (do 30 dní ak škoda nastala v zahraničí).
Ak si uplatňujete náhradu škody z Vášho havarijného poistenia bezdokladne ohláste písomne poistnú udalosť vo svojej poisťovni a neopravujte vozidlo pred ohliadkou poisťovňou.
Prílohami k likvidácii poistných udalostí sú: vodičský preukaz vodiča v čase nehody, technický preukaz vozidla (veľký technický preukaz), preukaz o STK a Správa o nehode alebo Správa z polície (pokiaľ prišlo k udalosti haváriou resp. bol pri nehode prítomný PZ SR). V každom prípade nás pri poistnej udalosti kontaktujte aby sme Vám pomohli s hladkým priebehom likvidácie škody, nakoľko každá udalosť je svojim spôsobom unikátna a je dobré ju riešiť individuálnym prístupom!

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. - prípadne elektronicky TU.
PZP - poškodený (poškodilo Vás vozidlo zákonne poistené v tejto poisťovni)
PZP - vinník (Vy ste spôsobili škodu a Vaše vozidlo je poistené v tejto poisťovni)
havarijné poistenie (ak máte vozidlo poistené havarijne v tejto poisťovni)
Colonnade Insurance S.A.,, pobočka poisťovne z iného členského štátu
havarijné poistenie
GAP poistenie
AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
PZP - poškodený
PZP - vinník
havarijné poistenie
ČSOB poisťovňa a.s. - iba telefonicky, presný postup TU.
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. - prípadne elektronicky TU.
PZP - poškodený
PZP - vinník
havarijné poistenie
Groupama poisťovňa, a.s.
PZP - poškodený
PZP - vinník
havarijné poistenie
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group - presný postup TU.
PZP - poškodený
PZP - vinník
havarijné poistenie
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group - online hlásenia TU.
Union poisťovňa, a.s. - prípadne elektronicky TU.
PZP - poškodený
PZP - vinník
havarijné poistenie
UNIQA poisťovňa, a.s. prípadne elektronicky TU.
PZP - poškodený
PZP - vinník
havarijné poistenie
Wüstenrot poisťovňa a.s.
PZP - poškodený
PZP - vinník
GAP poistenie
havarijné poistenie

 

Hlavná stránka | Služby | O nás | Riziká a druhy poistenia | Partneri | Užitočné odkazy | Poistná udalosť | Kontakt

Copyright © MM BROKERS s.r.o.